22:07:52
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

ארגון אומנויות הדפוס בישראל

29 ינואר 2015

ארגון אומנויות הדפוס בהתאחדות המלאכה והתעשיה מאגד בתוכו מאות בתי דפוס על סוגיו השונים: דפוס אופסט, דפוס דיגיטלי, דפוס משי, מדבקות ותוויות, מעטפות ושקיות, הדפסה על אריזות קרטון, קדם דפוס, גרפיקה, גימור: לימנציה ולכה, כריכיות, מפעלי קרטונז', אריזה ומוצרי נייר.

חברי הנהלת הארגון נבחרים באסיפה הכללית של בעלי המפעלים חברי הארגון ופועלים בהתנדבות למען חבריו לקידום הענף בתחום המקצועי, הכלכלי והחברתי. נציגי ההנהלה חברים באיגוד הארצי, הפועל בשיתוף מחוזות ההתאחדות מכל רחבי הארץ לקידום הענף.
הנהלת הארגון מורכבת מ- 15 חברים המייצגים נאמנה את המפעלים בענף על כל מרכיביו.
יו"ר הארגון נבחר מבין חברי ההנהלה והוא גם מייצג את הענף בנשיאות ההתאחדות ובועדות המקצועיות.

בין הפעילות בהן עוסקים חברי ההנהלה:

 • ייצוג הענף בפני המוסדות הממלכתיים, הציבוריים והכלכליים
 • ייצוג הענף בחתימה על הסכמי העבודה
 • טיפול במחסור בעובדים מקצועיים והעמקת ההכשרה המקצועית
 • סיווג מקצועות הדפוס
 • קידום תדמית הענף
 • מוסר התשלומים
 • שירות ועבודה מול ספקים
 • טיפול בעליית מחירי הנייר
 • הסדרים ייחודיים לחברי הענף בנושא רכישת תוכנות לניהול העסק ופוליסות ביטוח ייחודיות לחברי הענף
 • הרצאות, השתלמויות וימי עיון מקצועיים
 • קורס לניהול בתי דפוס
 • ארגון והשתתפות בכנסים ותערוכות בענף בארץ ובחו"ל
 • ייעוץ מקצועי
 • הענקת תעודת אומן ותעודת חבר בארגון
 • השתתפות בועדות פריטטיות
 • מכרזים
 • ייצוג במכון התקנים ובועדות התקינה
 • למען הקהילה – מיזם מחזור נייר בשיתוף מלר"ז
 • טיפול בנושאים שוטפים הקשורים לפעילות הענף ...

יו"ר ארגון אומנויות הדפוס – מר יהודה אלחדיף

מנהל תחום הדפוס והנייר – מר אהרון נהרי
טל': 7959104-03
פקס': 5103277-03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ארגון אומנויות הדפוס בישראל
19/01/06 ארגון אומנויות הדפוס מאגד מאות בתי דפוס. 

עודכן לאחרונה ב 27 אוגוסט 2015