ארגון יצרני הנעלים והעור

הסיבות למשבר המתמשך הן:

א. מדיניות חשיפה ממשלתית מכוונת.
ב. יבוא בתנאי היצף מאירופה ומהמזרח הרחוק, כולל יבוא אישי בכמויות מסחריות.
ג. תחרות קשה ובלתי הוגנת עם תעשיה זו הפועלות מחוץ לגבולות ה"קו הירוק".
קובעי המדיניות, האמונים על הנושא, מגלים אוזלת יד בכל הקשור לאכיפת החוקים והתקנות הקיימות, שנועדו להשתית את התחרות על כללי מסחר הוגנים.

בשל הזנחה זו, נאלצו רוב היצרנים להסב את פעילותם הכלכלית לייבוא במחיר של סגירת המפעלים או צמצום הייצור. תופעה זו גררה בעקבותיה גם הקטנת הפעילות של תעשיות העזר בענף, המעסיק אלפי עובדים באורח ישיר ועקיף.
לענף יש פוטנציאל ניכר, הן לשוק המקומי, עקב היתרון היחסי של היצרן הישראלי בייצור נעליים איכותיות ואופנתיות בכמויות יחסית קטנות ובזמן תגובה מיידי, והן לייצוא, בייצור נעליים ייחודיות, כגון נעלי בטיחות. זאת, בתנאי שתינקט מדיניות ייחודית לענף.
הנהלת הארגון נפגשה פעמים רבות עם קובעי המדיניות הממשלתית בתעשייה זו והגישו תוכנית אופרטיבית לשיקומו ופיתוחו של הענף. בין הפעולות שהומלצו: * אכיפת החוקים, תקינה ותקנות היבוא, וכן פיקוח על חובת הסימון * הגבלת היבוא האישי * הקמת קרן שיווק וסיוע ליצרנים לשווקי חו"ל * עידוד תוצרת הארץ * הקמת מרכז הדרכה ומחקר.

יו"ר ארגון יצרני הנעליים והעור – מר שאול לוי
מנהל תחום יצרני הנעליים והעור – מר אהרון נהרי
טל': 7959104-03
פקס': 5103277-03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כתבות אחרונות