22:00:14
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

ארגון סוכני הדואר

29 ינואר 2015

ארגון סוכני הדואר מאגד מאות סוכנויות דואר מכל הארץ. האיגוד פועל לקידום ושמירת האינטרסים הכלכליים והמקצועיים של סוכנויות הדואר מול חברת הדואר. בשנים האחרונות פעל הארגון מול חברת הדואר במטרה לשמור על האינטרסים של הסוכניות בעקבות הפיכתה של רשות הדואר לחברה ממשלתית, לחברת הדואר.

יו"ר הארגון: מר בני כהן.
מנהל הארגון: מר דוד פסו.
email:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טל. 03-7959105
פקס. 03-5103277
כתובת הארגון: רח' המרד 27 תל אביב ת.ד. 50440 מיקוד 61500

אגרת לחברי ארגון סוכני הדואר - 29.1.2008חבר\ה נכבד\ה !
הנדון: חוזר מידע

א. ברצוני לעדכן אותך בנושאים שטופלו על ידי הנהלת הארגון לאחרונה:
ב. מערכת יחסים חברת הדואר - סוכנים
מצ"ב העתק מסמך למנכ"ל חברת הדואר בעניין הידוק ושיפור היחסים בין חברת הדואר לארגון הסוכנים.
ג. פרסום ומידע באינטרנט
לשיפור אמצעי ההתקשרות בין הארגון לסוכנים והפצת מידע על פעילות הארגון, פתחנו באתר האינטרנט של התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל מדור לארגון סוכני הדואר.

לקבלת העידכונים עליך לפעול באופן הבא:
כניסה לאתר ההתאחדות שכתובתו: WWW.ACI.ORG.IL לעבור למדור
ארגונים מקצועיים (בצידו הימיני של האתר) ומשם להכנס לארגון סוכני הדואר.
אנו מעדכנים את האתר והמידע בו באופן שוטף ובזמן אמת.
באמצעות האתר תוכל להגיב ולשלוח הודעות ע"י לחצן "צור קשר" ורישום ההודעה.


ד. השקת אתר פנאי והטבות לחברי ההתאחדות
הנהלת ההתאחדות השיקה שרות חדש לחברים בנושאי פנאי ורווחה הנקרא " חברים פלוס " .
לאתר ניתן להיכנס לאתר להזמנת שרותים מגוונים דרך כניסה לאתר הבית של ההתאחדות בשם WWW.ACI.ORG.ILכניסה ראשונית לאתר "חברים פלוס" באמצעות מס' תעודת זהות של הסוכן
( שם משתמש = מס' ת.זהות ) (סיסמא ראשונית = מס' ת.זהות).
ה. עדכון פרטים
לפני כשבועיים נשלח אליך טופס לעדכון פרטים , טרם כל החברים
שלחו את הטופס לאחר מילוי , אנא , הזדרזו בהשבתו לארגון . הקפידו על
מילוי כתובת דואר אלקטרוני.
הנתונים דרושים בדחיפות לצורך סיכום תנאי התקשרות עם גוף המתמחה בתחום הפנסיוני.

בברכה ,
דוד פסו
מזכיר הארגון

יו"ר הארגון קורא למנכ"ל חברת הדואר להידברות בין הצדדים

20.1.2008
לכבוד
מר אבי הוכמן
מנכ"ל רשות הדואר
י ר ו ש ל י ם

מר הוכמן הנכבד,
הנדון: ארגון סוכני הדואר
ביום 8.1.2008 נערכה ישיבת הבכורה של הנהלת הארגון החדשה , כפי שנבחרה באסיפה הכללית של ארגון סוכני הדואר.
מר בני כהן נבחר לכהן כיו"ר הארגון לקדנציה נוספת, לאחר שחברי הארגון נתנו אמונם בצוות החדש שנבחר וביו"ר.
הארגון שם לעצמו ליעד חשוב את נושא הידוק היחסים עם הנהלת חברת הדואר, כך שמצד אחד ישמור הארגון על מעמדם של סוכני הדואר, אך מאידך גם יחוזק כוחה של החברה.
אין זה סוד כי חברת הדואר עומדת בפני הליכי הפרטה, ולעניות דעתנו, שיתוף פעולה יוכל לסייע לשמירת המעמד והאינטרסים של סוכני הדואר, עובדי חברת הדואר, והחברה בכלל.
זאת, בין היתר בהסתמך על העובדה כי כ-400 סוכנויות הדואר הפרוסות בכל רחבי הארץ, מהוות חלק בלתי נפרד מהחברה, ומהוות אחד מעמודי התווך של חברת הדואר – והדברים ידועים ומוכרים.
אנו סבורים כי איתנותה של חברת הדואר גוררת יציבות ואיתנות לסוכניה, בדיוק כפי ששמירת מעמדם של הסוכנים וחיזוקם, מקנה עוצמה ויציבות לחברה עצמה.
אין זה סוד כי הוגשה תביעה בגין התנהלות הדברים סמוך ליום 1.3.2006, עם סגירתן המסיבית של סוכנויות הדואר – אך בצורה בוגרת ועניינית , אנו מבקשים לקיים עם החברה והנהלתה מערכת תקינה של יחסים ולרבות לקיים פגישות עבודה שוטפות וענייניות, על מנת ליתן פתרונות לבעיות השוטפות של ציבור הסוכנים ולנסות לייעל ולשפר את מערכת היחסים.
בכוונתינו לשמור על מערכת שוטפת עניינית, ראויה ומסודרת.
אנו משוכנעים, כי התנהלות תקינה ומשותפת , תשרת את האינטרסים של חברת הדואר, הציבור הלקוחות כולו, וסוכני הדואר, ותעמיד את חברת הדואר איתן אל מול הליכי ההפרטה. נודה על זימוננו לפגישה בהקדם.

בכבוד רב ,
דוד פסו
מזכיר הארגון

העתק:
חברי הנהלת הארגון
כלל סוכני הדואר


הארגון מבקש נציגות בדירקטוריון חברת דואר ישראל
14 בינואר, 2008
לכבוד
כב' שר התקשורת
הרב אריאל אטיאס
משרד התקשורת
רח' יפו 23
ירושלים
נכבדי,

הנדון: נציגות בדירקטוריון חברת דואר ישראל בע"מ


לפני מספר ימים התפרסם באתר האינטרנט של משרדך, נוסח רישיון משרד התקשורת לחברת דואר ישראל בע"מ – רישיון כללי למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים.
לצערנו הרב, ראינו כי חרף כל פניותינו בעבר, לשרת התקשורת דאז הגב' דליה איציק, נמנע משרד התקשורת מלמנות נציג מטעם ארגון סוכני הדואר (או מטעם סוכני הדואר) כחבר בדירקטוריון החברה.
לטעמנו, ארגון סוכני הדואר מהווה גורם בעל "השפעה ניכרת", כפי שהוגדר מונח זה ברישיון. בין היתר מטעם זה, אנו סבורים כי היה ויש מקום לקבוע ,כי לפחות נציג אחד מקרב סוכני הדואר יכהן כחבר בדירקטוריון החברה.
לדעתנו, שיתוף של נציג סוכני הדואר כחבר בדירקטוריון החברה, ישרת את האינטרסים של החברה. כך למשל, במבט לאחור, הייתה נמנעת הוצאה כספית אדירה, של בוודאי מיליוני שקלים חדשים במאבק שניהלה חברת הדואר כנגד סוכני הדואר, ערב יום 1.3.2006, המועד בו הועברה אליה השליטה במתן שירותי הדואר מאת רשות הדואר.
בוודאי מוכרת לך פסיקתו של בית המשפט העליון מיום 9.7.2007, בה נקבע כי הפעולות, שנקטה חברת הדואר נגד סוכני הדואר הייתה בלתי מוצדקת, והועברה ביקורת קשה על הפגיעה החמורה בסוכני הדואר ועל ההליכים המשפטיים שננקטו. בית המשפט העליון אף הדגיש בסייפא של פסק הדין " המשיבה אשר מבחינות שונות לא פעלה כמצופה מגוף ציבורי או מעין ציבורי במעמדה , תישא בשכר טרחת עורך דין בסך 50,000 ₪ ". כתוצאה מהתנהלות זו של חברת הדואר, נאלצנו, 44 סוכני דואר וארגון הסוכנים, להגיש לפני מספר ימים תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בסכום של כ- 35,000,000 ₪. זאת לפיצוי בגין הנזקים שהסבה חברת הדואר לסוכנים ולארגון סוכני הדואר בגין התנהלותה.
אין לנו ספק, כי במידה ובדירקטוריון החברה היה חבר גם נציג סוכני הדואר, היו מתקבלות החלטות החברה בשיקול דעת בסוגיה זו, והיו נמנעות ההוצאות הכספיות האדירות, כמו גם הפגיעה בסוכני הדואר, בבני משפחותיהם ובעובדיהם – וכפי שציין בית המשפט העליון: צו המורה למבקשים להשיב לידי המשיבה את הציוד שברשותם משמעו סגירתן דה-פקטו של הסוכנויות שבעליהן סרבו לחתום על הסכם חדש עם המשיבה ופגיעה חמורה בפרנסתם ... כך איפוא, הסעד הזמני טמן בחובו נזק חמור במיוחד עבור המבקשים.
עתה, כאשר חברת הדואר עומדת בפני שלב חדש, אנו שבים ומבקשים כי יצורף נציג הסוכנים לדירקטוריון החברה. רק בדרך זו יישמרו האינטרסים של הסוכנים, תמנע פגיעה בהם במסגרת הליכי הפרטת החברה . נציג הסוכנים בדירקטוריון יסייע בהיבטים של הסוכנים בשילובם בהפעלת החברה . ברצוני להדגיש כי הרוב המכריע של יחידות הדואר בארץ הן סוכנויות , מתוך כ-700 יחידות דואר כ-400 יחידות הן סוכנויות דואר שפרוסות בכל רחבי הארץ.
אנו מבקשים למנוע מצב, העלול להיווצר, שבנוסף לניהול התביעה על סך של 35,000,000 ₪, יאלצו הסוכנים לנקוט בהליכים משפטיים על מנת למנוע פגיעה נוספת, באותם הסוכנים אשר ממשיכים לתת שירותים נאמנה לחברת הדואר ולציבור. מינוי דירקטור מקרב הסוכנים אף יחזק את הזיקה בין הסוכנים לחברה .
נודה אם כבודו ישקול בחיוב את פנייתנו. במידת הצורך נשמח לקיים פגישה עם כב' השר או נציגיו, על מנת להציג את עמדתנו.

בכבוד רב,
בני כהן
יו"ר ארגון סוכני הדואר


העתקים:
מר מרדכי מרדכי - מנכ"ל משרד התקשורת
מר ירום אריאב - מנכ"ל משרד האוצר
מר אודי ניסן - מנהל רשות החברות הממשלתיות
מר יהודה אלחדיף - נשיא התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל
מר אבי הוכמן - מנכ"ל חברת דואר ישראל בע"מ
הגב' נטע דורפמן רביב, חברת דירקטוריון
מר אילן נימני, חבר דירקטוריון
מר ערן פולק חבר דירקטוריון
גב' עדי קאהן חברת דריקטוריון
מר ברוך ויצמן - יו"ר הנציגות הארצית של עובדי חברת הדואר
ארגון סוכני הדואר הגיש תביעה בסך 35 מיליון ש"ח נגד חברת הדואר
ארגון סוכני הדואר הגיש תביעה נגד חברת הדואר בגין נזקים שנגרמו לסוכנים.
22/01/08

הוגשה תביעה נגד חברת הדואר
ארגון סוכני הדואר ו - 44 תובעים נוספים, הגישו ב - 9 בינואר 2008 תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בסך 35 מיליון ש"ח נגד חברת הדואר. התביעה שהוגשה היא המשך למאבק הממושך שמנהל הארגון נגד חברת הדואר בעקבות סגירתן של 44 סוכנויות דואר.

עודכן לאחרונה ב 09 יוני 2015