21:59:04
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

ארגון קבלני החשמל

29 ינואר 2015

ארגון קבלני החשמל מייצג את קבלני החשמל הנותנים שירותים לציבור ולענף הבנייה. הנהלת הארגון נבחרת על ידי ציבור החברים בארגון ומתוך ההנהלה נבחר יו"ר הארגון.

נציגי הארגון משתתפים דרך קבע בועדות החשמל במכון התקנים (ועדה 200) וכן בועדות משנה הקשורות לענף החשמל. כמו כן פועלים נציגים מטעם הועדה מול משרד התמ"ת בכל הנוגע לתקנות, חוקים ומתן רשיונות לחשמלאים.
הענף יוזם הדרכות והשתלמויות בשיתוף עם גורמים מקצועיים מענף החשמל ומחברת החשמל.

יו"ר הארגון: גולן ברזובסקי
סגן יו"ר הארגון: תמיר מעודי


מנהל תחום ואיש הקשר:
יוסי גזימק - טל. 03-7959106 פקס. 03-5103277

עודכן לאחרונה ב 27 אוגוסט 2015