22:19:47
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

נשיא ההתאחדות במכתב לשר האוצר בדבר חשיבות הצלת התעשייה הקטנה

28 יוני 2017

נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, יוסי אלקובי, שלח ביום רביעי ה-28.06.17 מכתב תקיף לשר האוצר, משה כחלון, בו דרש ממנו לשים קץ לאפליה שמנהיגה המדינה כלפי עסקים קטנים כשכמעט כל כלי הסיוע הממשלתיים מופנים באופן מסורתי, ולאורך שנים, למפעלים הגדולים.

הפנייה לכחלון מגיעה על רקע השתתפותה של ההתאחדות בוועדה הציבורית לחיזוק התעשייה בראשותו של מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד. במסגרת הפגישות שנערכו בחודשים האחרונים עם בכירי משרד האוצר, הציגה ההתאחדות מגוון נתונים המעידים על כך שהחלק הארי של כלי הסיוע שמעניקה המדינה לתעשייה מוטה לטובת מפעלים גדולים באמצעות תנאי סף כמו גודל ומחזור.

במכתב צוטטו המלצות דוח ה-OECD בנוגע למדיניות הממשלה כלפי עסקים קטנים ובינוניים שקרא לממשלה לבצע "חלוקה מחדש של הסובסידיות שהיא מעניקה לבסיס רחב יותר של עסקים קטנים ובינוניים העוסקים בחדשנות, תוך קביעה כי משמעות הדבר היא " הקצאת משאבים ציבוריים למקומות שבהם יש להם יותר השפעה".

לבסוף, קרא אלקובי לכחלון להמשיך בקו החברתי אותו הוא מוביל ו"לשים דגש על המגזרים הפחות מקושרים במגזר העסקי בכלל ובתעשייה בפרט - המפעלים הקטנים שלנו". כמו כן, הציע אלקובי לכחלון לקיים פגישה על מנת להעלות בפניו את הצורך הדחוף בהכללת כלי סיוע מותאמים לעסקים קטנים בתכנית המתגבשת לסיוע לתעשייה ולביטול החסמים בכלי הסיוע הקיימים, המחולקים באופן ריכוזי ובלתי יעיל:.