22:12:28
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

קרנות סיוע לעסקים קטנים

01 פברואר 2015

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה היא כלי סיוע ממשלתי לעסקים קטנים ובינוניים,

הפועלת החל מחודש אוגוסט 2003. מטרת הקרן לסייע להקמת עסקים חדשים , ולסייע לעסקים

קיימים בגיוס הון  למטרות הון חוזר והשקעות .

 

תנאי הזכאות/ דרישות הסף  

  • מחזור שנתי עד 100 מליון ₪
  • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו גוף באותו הזמן
  • קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם/ ועדת האשראי

למידע  נוסף ניתן לפנות  לברוך שניר מנהל תחום כלכלה בהתאחדות בטלפון: 03-7959103

מצורפים שני קבצים להורדה עם פרטים מלאים

 

עודכן לאחרונה ב 02 פברואר 2016