נטל המיסוי העירוני בעסק היצרני הקטן - סקר כלכלי

חבר/ה  נכבד/ה

המגזר העסקי , ובכללו גם מגזר העסקים היצרניים הקטנים משמש " פרה חולבת " בכל הנוגע לתשלומי ארנונה ואגרות עירוניות שונות (שילוט, פינוי אשפה , שמירה וכדו' ) , אשר במקרים רבים משמשים מקור לחוסר יעילות , חריגות שכר, בזבוז כספי ציבור , הוצאות מיותרות וגירעונות תקציביים של הרשויות המקומיות.

מטרת הסקר המצורף לקבל נתונים על  נטל המיסוי העירוני  בעסק היצרני הקטן. זאת כחלק ממדיניות ההתאחדות לנהל מאבק בנושא מול הממשלה והשלטון המקומי .

נודה לך על מענה לשאלון קצר :

ביטול
יש לענות על שאלה זו.

נא להמתין...

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כתבות אחרונות