הארכת היטל ההיצף על זכוכית מיובאת - פגיעה אנושה במפעלים קטנים

ההחלטה מחריגה זכוכית גדולה במיוחד, ומעוררת התנגדות בקרב מפעלי זכוכית מקומיים שצפויים להתנגד לה מול שרי הכלכלה והאוצר וועדת הכספים

מאת אורה קורן|פורסם ב"דה-מרקר"

הממונה על היטלי הסחר במשרד הכלכלה והתעשייה, דני טל, הודיע ליצרני הזכוכית כי החליט להמליץ לשרי הכלכלה והאוצר להאריך את ההיטל על יבוא זכוכית מטורקיה, אולם להחריג ממנו זכוכית גדולה במיוחד (ג'מבו). ההחלטה מעוררת התנגדות בקרב יצרנים קטנים, המתנגדים להיטל. בנוסף, במפעל פניציה יתנגדו, ככל הנראה, להחרגת הזכוכית הגדולה מדרישת ההיטל. ההיטל שתוקפו הוארך הנו בשיעור של 26.5% ממחיר הזכוכית בנמל (CIF), והוא מוטל על זכוכית משני יצרנים טורקים - סיסקאם דיס טיקארט וטראקיה קאם סנאיי. לגבי יתרת היבוא של זכוכית מטורקיה הוארך ההיטל בשיעור של 70.7%.

כללי הסחר הבינלאומי מאפשרים השתת היטל על יבוא בהיצף, שפוגע בתעשייה המקומית. היצף הוא יבוא במחיר הנמוך ממחיר המכירה של המוצר בארץ הייצור, כאשר הפער מעורר חשש שהמחיר הנמוך נועד לפגוע ברווחיותם של מפעלים בארץ המיבאת, בכדי לפגוע בתחרות המקומית ובכך לאפשר לחברה המיבאת להעלות מחירים בעתיד.

החלטת הממונה על ההיטלים צריכה עדיין לעבור לאישור שרי הכלכלה והאוצר, ולאחר מכן בוועדת הכספים בכנסת, לפני שתיכנס לתוקף. השבוע צפוי דיון בנושא במשרד הכלכלה והתעשייה, שיכלול את השגות התעשייה המקומית.

טל הדגיש בהחלטתו כי פניציה, שלבקשתה הוטל ההיטל, התחייבה שלא לנצל אותו כדי להעלות מחירים. לדבריו, החברה הצליחה בזכות ההיטל לעבור לרווח תפעולי במחצית הראשונה של 2017, מבלי שלהיטל היתה השפעה על מחירי הבנייה.

עם זאת, בשנה החולפת ניכר מחסור קל בזכוכית ג'מבו במשק, ולכן הוחלט על החרגתה מההיטל. גם זכוכית דלת ברזל - שלא חסתה עד כה תחת דרישת ההיטל - תמשיך להיות מוחרגת ממנו.

מנגד טוענת התאחדות המלאכה והתעשייה, כי על פי הערכת אגף התקציבים במשרד האוצר הארכת תוקף ההיטל עשויה להביא להתייקרות של 1,600 שקל במחיר דירה למגורים, בשעה שמדיניות הממשלה רואה בהורדת מחירי הדיור יעד אסטרטגי.

עוד טוענת ההתאחדות כי מאז הטלת ההיטל ב-2016 נסגרו חמישה מפעלים לעיבוד זכוכית, והארכת ההיטל עלולה לגרום לסגירת מפעלים נוספים ולאבדן מאות מקומות עבודה. עוד טוענת ההתאחדות כי מנגד, מעבר פניציה ליצור בגז טבעי העלה את כושר התחרות שלה, ולכן אין להעניק לה הגנה עודפת באמצעות חסם תחרות כהיטל היצף.

בה בעת, נראה כי פניציה תתנגד להחלטה להחריג זכוכית ג'מבו מההיטל, בנימוק שההחרגה מעקרת את ההיטל מתוכנו. פניציה והתאחדות המלאכה צפויות להיאבק בהחלטה מול השרים ומול ועדת הכספים.

כתבות אחרונות