תגובת נשיא ההתאחדות יהודה אלחדיף למדד חודש יוני 2013

סביבת האינפלציה במשק צפויה להיות ממותנת למדי בחודשים הקרובים, לאור המשך ההאטה בארץ והשיפור המזערי בכלכלה העולמית. יסוף השקל, היעדר לחצי שכר וביקוש, העמקת האבטלה, וצפי ליציבות במחירי הסחורות, גם הם תורמים לאינפלציה המתונה ולפיכך יש להמשיך ולתמוך בפעילות הכלכלית במשק באמצעות קיומה של ריבית בסיסית נמוכה לאורך זמן".

 לכתבה בגלובס

לכתבה בכלכליסט

כתבות אחרונות