הבנקים דורשים מהעסקים הקטנים יותר פקדונות תמורת אשראי

 

התשואה לבנקים מאשראי לעסקים קטנים גבוהה יותר סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פירסמה היום בראשונה דו"ח שנתי הסוקר את מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ואת פעילות הסוכנות. בנוסף, הדו"ח כולל תוכניות עתידיות וניתוחי שוק .
מממצאי הדו"ח עולה בין השאר כי התשואה לבנק ממתן אשראי לעסקים קטנים גבוהה משמעותית מזו המתקבלת ממתן אשראי לעסקים בינוניים או גדולים.
"נגישות לאשראי היא אחד החסמים העיקריים שעומדים בפני עסקים קטנים ובינוניים", נכתב בדו"ח . "ככלל, האשראי לעסקים קטנים ניתן בריבית גבוהה יותר מלעסקים גדולים ולטווח זמן קצר - תוך דרישה לשיעור בטוחות גבוה.

בשל מגבלות אלה מרבית האשראי המגויס משמש עסקים קטנים ובינוניים לצורכי הון חוזר, ונראה שיש לעסקים אלו קושי לגייס אשראי להשקעות ארוכות טווח", נכתב בדו"ח.
עוד עולה כי הבנקים לא מספקים נתונים על אשראי לפי פדיון או מספר מועסקים בעסק, אך כל הקבוצות הבנקאיות מחלקות את לקוחותיהן העסקיים לשלושה מגזרים: מגזר העסקים הקטנים, מגזר הבנקאות העסקית ומגזר הבנקאות המסחרית.
החלוקה אינה אחידה אך חופפת.

לכתבה המלאה

ליאת גור מנהלת הסברה והדרכה:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050-9080250

כתבות אחרונות