22:09:20
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

גם עסק קטן יכול לזכות במכרז ציבורי

10 יוני 2017

הצלחנו להוריד תנאי סף למכרז לוחות חשמל באוניברסיטה העברית
בעקבות התערבות ההתאחדות, שונו תנאי הסף במכרז ליצרני לוחות חשמל באוניברסיטה העברית בירושלים באופן המאפשר גם ליצרני לוחות חשמל קטנים לגשת למכרז.

בשבוע שעבר, הודיעה האוניברסיטה על שינוי תנאי הסף להגשת מועמדות למכרז לייצור לוחות חשמל כך שגם יצרני לוחות חשמל קטנים של 1250 אמפר ומעלה יוכלו לגשת למכרז ולא כפי שנקבע בתחילה – רק יצרני לוחות גדולים של 2500 אמפר ומעלה. זאת, הודות לפניית הכלכלן הראשי של ההתאחדות, ברוך שניר, אשר הסב את תשומת ליבה של האוניברסיטה לכך שמרבית לוחות החשמל שבתחומה הם בזרמים נמוכים יותר של 1250 אמפר. בנוסף, טען שניר במכתבו לאוניברסיטה כי הצבת תנאי סף שכזה מהווה הפרה של חוק חובת המכרזים הדורש מעורך המכרז לבחון בכל התקשרות האם ניתן לבצעה באמצעות עסק קטן מבלי שהדבר יפגע במוצר או בשירות הניתן.
העובדה כי האוניברסיטה ניאותה לשנות את תנאי הסף ולהתאימם לדרישות ההתאחדות מעידה על כך שפעילות ההתאחדות להסרת החסמים המונעים מעסקים קטנים להשתתף במכרזי רכש ציבורי נושאת פרי. צעד זה הוא רק הראשון מני רבים שנוקטת ההתאחדות בדרך למחיקת האפליה הנהוגה כלפי עסקים קטנים בתחום זה. בימים אלה אנו ממשיכים בפעילות בכנסת למען הסרת חסמים נוספים העומדים בפני השתתפות עסקים קטנים ברכש ציבורי, ודורשים לחשוף נתוני אמת על שיעור העסקים הקטנים הזוכים בנתח מעשרות מליארדי השקלים המוצאים מדי שנה ע"י הממשלה לרכישת שירותים וטובין.

עודכן לאחרונה ב 28 יוני 2017