22:09:48
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

סקרים - מחלקה כלכלית

הצביעו והשפיעו: ״מוסר התשלומים במשק״ לקראת הדיון בכנסת על הצעת…
14 יולי 2016
‏1.‏ מבוא ‏ המשק הישראלי המשיך במגמת ההאטה בשיעור הצמיחה…
02 מרס 2016
1. מבוא בישראל אחוז השתתפות הנשים בכוח העבודה נמוך יחסית…
02 פברואר 2016
 ‏‏‏1.‏ מבוא ‏ ניהול עסק היא התנהלות יומית מורכבת ,…
02 פברואר 2016
‏1.‏ מבוא ‏ פיתוח מוצרים במהלך מחזור חיי בעסק מהווה…
02 פברואר 2016
‏1.‏ מבוא ‏ בסביבה תחרותית משתנה ודינאמית השיווק מהווה נדבך…
02 פברואר 2016
‏‏1.‏ מבוא ‏ המשק הישראלי ממשיך במגמת צמיחה חלשה,הצפויה להימשך…
02 פברואר 2016
‏1.‏ מבוא ‏ כל עסק מתבסס על ההון האנושי המרכיב…
01 פברואר 2016
 ‏1.‏ מבוא ‏ שכר המינימום הוא נושא שרוי במחלוקת בקרב…
01 פברואר 2016
1. מבוא יום הבחירות לכנסת הינו יום שבתון כללי במשק.…
01 פברואר 2016
1. מבוא למרות חשיבות העסקים הקטנים בראיה חברתית וכלכלית למשק…
01 פברואר 2016
‏1.‏ מבוא ‏ סקר ניצולת ציוד (מכונות ) בעסקים יצרניים…
01 פברואר 2016
‏1.‏ מבוא ‏ המשק הישראלי התאפיין בשנה שעברה בהמשך שיעור…
01 פברואר 2016
‏ 1. מבוא בישראל בדומה לעולם , מרבית העסקים הם…
31 ינואר 2016
‏1.‏ מבוא ‏ תחום הקניין הרוחני (פטנט, סימן רשום, מדגם,…
31 ינואר 2016
המשק הישראלי ממשיך במגמת צמיחה חלשה,הצפויה להימשך במשק גם בתקופה…
26 אוגוסט 2015