22:18:33
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

החוק להסדרת הטיפול באריזות - דגשים ליצרנים

30 נובמבר -0001

חברים יקרים,

הרינו מבקשים לחזור ולהבהיר  את הדגשים המרכזיים בחוק להסדרת הטיפול באריזות :

 .ביום 1.7.11 נכנס לתוקפו חוק האריזות, המחייב כל יצרן או יבואן של מוצרים ארוזים או אריזות שרות למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות שייצרו, בהתאם ליעדים שנקבעו בחוק.

 .החוק מחייב  רק יצרן / או יבואן בעל משקל אריזות הגבוה מטון בשנה  

החוק מאפשר להתקשר עם גוף מוכר - תאגיד ת.מ.י.ר- www.tamir.org.il בהסכם. 

במסגרת זו, היצרן/היבואן יודיעו לתאגיד ת.מ.י.ר שלוש פעמים בשנה על אריזות המוצרים הארוזים/אריזות השירות שנמכרו על ידם.

הפרת הוראות החוק יכול להביא לקנסות של 150,000 ₪ בשנה

רצ"ב  קישור  של  המשרד להגנת הסביבה , הכולל את כל המידע  ביחס לחוק האריזות

 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Pages/Packaging_Law.aspx

חברי ההתאחדות זכאים לפגישת ייעוץ ראשונית ללא תשלום עם רו"ח משה יסקין, מנהל ושותף במשרד "יסקין ושות' רואי חשבון" בכל הנוגע לחוק האריזות. רו"ח יסקין הוא מהבולטים בדור הביניים של רואי החשבון בישראל. למשרד "יסקין ושות' רואי חשבון" נסיון רב בליווי תהליך ההערכות ליישום חוק האריזות.

אם במהלך הפגישה תעלה אפשרות להרחבת השירותים, אזי תימסר הצעת מחיר מפורטת לגבי אותם שירותים, שתכלול הנחה מיוחדת של 15% מתעריף המשרד.

חברים המעוניינים בייעוץ ראשוני ללא עלות מתבקשים לפנות למר ברוך שניר  מנהל תחום כלכלה

      בהתאחדות בטלפון:  03-7959103, או במייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.