22:12:05
התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה והתעשייה תוכן עיקרי

תקינה

01 פברואר 2015

סיוע לחברי ההתאחדות מול מכון התקנים בבעיות תקינה, ועדות תקינה, תקני איזו ועוד.

 

להתאחדות נציגים במרבית ועדות התקינה.
הייצוג בועדות נועד לשמור על האינטרסים של היצרנים מול היבוא מחו"ל.

ניתן לפנות לטיפול בבעיות וסיוע בפתרונן למר אהרון נהרי בטל. 03-7959104

עודכן לאחרונה ב 31 מאי 2015