תקינה

 

להתאחדות נציגים במרבית ועדות התקינה.
הייצוג בועדות נועד לשמור על האינטרסים של היצרנים מול היבוא מחו"ל.

ניתן לפנות לטיפול בבעיות וסיוע בפתרונן למר אהרון נהרי בטל. 03-7959104

כתבות אחרונות