עדכוני חקיקה 2017 - שרות של התאחדות המלאכה והתעשיה

התאחדות המלאכה בדיון בועדת הכספים בכנסת : להסדיר את יצוא התמרוקים למדינות בהן קיימת דרישה ל- Certificate of free sale

התאחדות המלאכה והתעשייה קראה בדיון בועדת הכספים בכנסת בנושא צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) (תיקון) , התשע"ו – 2016 להסדיר את יצוא התמרוקים למדינות מזרח אירופה ודרום מזרח אסיה , בהן מונפקים רישיונות בטרם שיווק התמרוקים לציבור על סמך תעודת " אישור מכירה חופשית " (הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) (תיקון) , התשע"ו – 2016).

הבעיה התעוררה מאחר וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) (תיקון) , התשע"ו – 2016 פוטר את יצואני התמרוקים מהדרישה לקבל "רישיון תמרוקים פלוני " עבור תמרוקים המיועדים ליצוא מחוץ לישראל. אלא שעד כה מסמך Certificate of free sale הונפק על ידי מדור תמרוקים במשרד הבריאות או מינהל סביבה ופיתוח במשרד הכלכלה בהסתמך על "רישיון תמרוקים פלוני " שבוטל במסגרת הצו.

יו"ר הועדה יו"ר משה גפני נענה לדרישת התאחדות המלאכה והתעשייה להבטיח כי לא תחול פגיעה ביצואני התמרוקים לארצות יעד אלה כתוצאה מהחלת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) (תיקון) , התשע"ו – 2016 .
ח"כ גפני הנחה את משרד הכלכלה לעמוד בקשר מול משרד הבריאות להסדרת הסוגיה ולדווח בהתאם לוועדת הכספים בכנסת.

מומחי ההתאחדות לשירותך

Watch the video

עוד חדשות מההתאחדות