ארגון הפלסטיק והגומי

חברי ההתאחדות זכאים לשירותים שונים כפי שמופיע באתר.
כתובת: ארגון הפלסטיק והגומי רח' המרד 27 תל אביב ת.ד. 50295 מיקוד 61500
יו"ר הארגון: זאב שנער
מנהל תחום: יוסי גזימק
טל. 03-7959106
פקס.5103277

כתבות אחרונות