ענף כללי ומוצרי בניה

הענף הכללי ומוצרי בנייה מאגד בתוכו ענפים בתחום הכימיה, מוצרי בניה, וכן תחומים אשר לא חל עליהם הסכם קיבוצי כלשהו.

הנהלת הארגון דואגת לאינטרסים הכלכליים של חברי הארגון מול רשויות המוניצפליות ומשרדי הממשלה.

יו"ר הארגון: דני רייכרט
מנהל התחום: יוסי גזימק: 03-7959106 פקס. 03-5103277

כתבות אחרונות