מהם דמי טיפול ארגוני ואיך הם עוזרים לבעל העסק הקטן

בעלי עסקים יצרניים מחוייבים על פי חוק לשלם דמי טיפול ארגוני לארגון מעסיקים יציג אשר חותם בשמם על הסכמי עבודה קיבוציים מול ארגוני העובדים ומיצג אותם מול מקבלי ההחלטות בממשלה ובמשק.
הבסיס המשפטי, המזכה ארגון מעסיקים לגבות דמי טיפול ארגוני מעסקים, שאינם חברים מרצונם באותו ארגון מעסיקים, הוא חוק ההסכמים הקיבוציים. על פי חוק זה, והתקנות אשר הותקנו מכוחו, רשאי ארגון המעסיקים לגבות דמי טיפול ארגוני ממעסיקים העוסקים בתחום פעילות הארגון.
דמי הטיפול הארגוני הם מחצית מדמי החבר, או מחצית אחוז משכר העבודה שממנו מגיעים דמי ביטוח לאומי ששילם המעסיק לעובדיו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבה משתלמים דמי טיפול (לפי הנמוך מביניהם), והם מוטלים על מי שהחליט שאין הוא רוצה מרצונו החופשי להצטרף כחבר לארגון מעסיקים.
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957, ביקש למנוע תופעה של עסקים, הנהנים מפירות פעולת ארגון מעסיקים, ללא השתתפותם בנשיאת הנטל, ולכן התיר לארגוני מעסיקים לגבות דמי טיפול ארגוני ממעסיקים. כפי שהוסבר על ידי בית הדין הארצי לעבודה, הכוונה לאלו היושבים על הגדר וממתינים שאחרים יעשו עבורם את העבודה והמאמץ, ויגנו עליהם וישקיעו זמן ומשאבים בקידום האינטרסים שלהם.
המדובר במהלך שגרתי, הנעשה על פני עשרות שנים, על ידי ארגוני המעסיקים בהתאם לחוק ולתקנות שהותקנו מכוחו. אולם, ארגוני מעסיקים אינם מטפלים רק ביחסי עבודה, בשונה מארגוני עובדים שכל תכלית קיומם זה לדאוג לתנאי העבודה של העובדים.
התאחדות המלאכה והתעשיה כארגון מעסיקים יציג של היצרנים הקטנים והבינוניים במשק הישראלי, נאבקת למען בעלי העסקים בשורה של נושאים במטרה לחזקם: יותר אשראי זמין וזול, הכשרת כח אדם מקצועי בתעשייה, מאבק נגד מבול חוקי העבודה המשיתים עלויות גבוהות על העסקים הקטנים, מאבק בנטל הרגולציה והבירוקרטיה, מאבק במונופולים ובתאגידים הגדולים, שיתוף יותר עסקים קטנים במכרזי ממשלה, קידום נשים בעלות עסקים קטנים והנהגת מס חברות דיפרנציאלי לפיו עסקים קטנים ישלמו מס חברות מופחת.

כתבות אחרונות