סקר : קידום עסקים קטנים בזירה הפוליטית


2. ממצאי הסקר

2.1 פעילות המפלגות למען העסקים הקטנים בתקופת הכנסת החולפת

2.1.1 69% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שאינם מזהים מפלגה ששמה דגש בפעילותה
למען העסקים הקטנים בתקופת הכנסת החולפת. 39% מבעלי העסקים הנכללים בקטגוריה
זו ציינו בפסקנות שאין מפלגה כלשהי שנתנה דגש כלשהו בפעילותה למען העסקים הקטנים
, ו- 30% נוספים ציינו שאינם יודעים להצביע על מפלגה כזו .

2.1.2 31% מהעסקים שהשיבו לסקר הצביעו על מפלגה שלדעתם נתנה דגש בפעילותה למען
העסקים הקטנים בתקופת הכנסת החולפת.
56% מבעלי העסקים הנכללים בקטגוריה זו סבורים שהליכוד נתן דגש הולם בפעילותו למען
העסקים הקטנים . 17% מבעלי העסקים ציינו את קדימה בהקשר זה , 12% את העבודה ,
12% נוספים את מפלגת עצמאות , ו-3% את ישראל ביתנו.

נתונים אלה מלמדים כי מרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (69% ) אינם מזהים מפלגה אשר פעלה למענם בתקופת הכנסת החולפת . תחום העסקים הקטנים אינטגרטיבי ונוגע לממשקים רבים : בנקאות ומימון, מיסוי , רגולציה , חינוך, תעסוקה ועוד. לפיכך הטיפול במגזר זה בראיה אובייקטיבית הוא רוחבי , ולכן מדובר מבחינת המפלגות השונות בנטל ביצועי גדול וחסר ברק או הילה . יתרה מזו , מגזר העסקים הקטנים הוא נעדר כוח פוליטי , בהשוואה לועדי המונופולים והחברות הגדולות במשק , ולפיכך אינם מהווים נכס אלקטורלי ומדד התייחסות כלשהו למפלגות הפוליטיות וראשיהן .


עוד עולה מהנתונים כי מפלגת הליכוד (55% ) בולטת כפעילה למען מגזר העסקים הקטנים בקרב בעלי העסקים היצרניים הקטנים, הסבורים שמפלגה כלשהי פעלה למענם בכנסת החולפת. הסבר אפשרי לכך הוא שהמדיניות הכלכלית שמתווה הממשלה עוסקת , אם כי לא בדגש הראוי , במגזר העסקים הקטנים, ולכן פעילות ראש הממשלה ושר האוצר בהקשר זה נתפסים בעיני חלק מבעלי המפעלים הקטנים כתרומה ישירה של הליכוד למגזר זה.

2.2 העסקים הקטנים בבחירות הנוכחיות

(א) דגש ראוי בבחירות

2.2.1 90% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ,סבורים שנושא העסקים הקטנים אינו מקבל דגש ראוי בבחירות הנוכחיות .
2.2.2 6% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר,אינם יודעים באם ניתן דגש ראוי לנושא העסקים הקטנים בבחירות הנוכחיות .
2.2.3 4% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר סבורים שניתן דגש ראוי לנושא העסקים הקטנים בבחירות המקומיות.

מהנתונים עולה בבירור שלדעת מרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (90% ) נושא העסקים הקטנים אינו מקבל דגש ראוי בבחירות הנוכחיות . זאת חרף היותם של העסקים הקטנים גורם דינמי וחשוב בכלכלה וגורם משמעותי בתהליך הצמיחה ויצירת מקורות תעסוקה במשק . כמו כן לעסקים הקטנים תרומה ניכרת בפיתוח חברתי, תרבותי וסביבתי. אך עדיין אין בכל אלה בכדי למצב את נושא העסקים הקטנים בעיסוק בסדר היום בבחירות המקומיות .

(ב) התייחסות המפלגות

2.2.4 94% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ,סבורים שמרבית המפלגות מתעלמות מנושא
העסקים הקטנים במצע הבחירות שלהן.
2.2.5 4% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר, אינם יודעים באם מרבית המפלגות מתעלמות מנושא העסקים הקטנים במצע הבחירות שלהן
2.2.6 2% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר סבורים שמרבית המפלגות אינן מתעלמות מנושא העסקים הקטנים במצע הבחירות שלהן .

נתוני הסקר מלמדים כי שמרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (94% ) סבורים שמרבית המפלגות מתעלמות מנושא העסקים הקטנים בבחירות הנוכחיות. מציאות זו משקפת חוסר מיקוד ראוי של חלק מהמפלגות בגיבוש תוכנית מיוחדת לפיתרון בעיות העסקים הקטנים, כמו גם התעלמות מוחלטת מהנושא של מרביתן.


(ג) התייחסות המועמדים השונים

2.2.7 86% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שהם אינם יודעים מה מציעים המועמדים
השונים לעסקים הקטנים במצע שלהם .
2.2.8 14% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שהם יודעים מה מציעים המועמדים השונים
לעסקים הקטנים במצע שלהם.

 

 

מהנתונים עולה שמרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (86% ) אינם יודעים מה המועמדים השונים של המפלגות מציעים למגזר העסקים הקטנים במצע שלהם. גם כאן עולה מציאות לפיה המועמדים בבחירות ממעטים להתבטא או להתייחס לנושא העסקים הקטנים בפומבי. הן משום שהם לא רואים בו נושא אטרקטיבי המעניין את צבור הבוחרים , או משום שהנושא זניח או לא קיים כלל במצען , ולפיכך אין להם שום עניין להבליטו.

 

(ד) נושאים חשובים להתייחסות ראשי המפלגות

2.2.9 64% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר , ציינו שהם מצפים שראשי המפלגות המתמודדות
בבחירות יעלו את נושא קידום מגזר העסקים הקטנים בכללותו.
2.2.10 52% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר , ציינו שהם מצפים שראשי המפלגות המתמודדות
בבחירות יעלו את נושא קידום ועידוד התעשייה בכללותו .
2.2.11 50% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר , ציינו שהם מצפים שראשי המפלגות המתמודדות
בבחירות יעלו את נושא הכשרה מקצועית והחינוך הטכנולוגי .
2.2.12 40% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר , ציינו שהם מצפים שראשי המפלגות המתמודדות
בבחירות יעלו את נושא פישוט הבירוקרטיה .
2.2.13 38% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר , ציינו שהם מצפים שראשי המפלגות המתמודדות
בבחירות יעלו את נושא פתרונות אשראי .


הערה: מאחר ובעלי העסקים ציינו במשולב מספר נושאים חשובים להתייחסות ראשי המפלגות , הרי שסכום האחוזים עולה על 100

 

מהנתונים עולה כי מרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (64% ) מצפים שראשי המפלגות בבחירות יתנו ביטוי במשנתם הכלכלית לתכנית כוללת לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים. לדעתם מעט מאוד נעשה בהקשר זה על ידי ממשלות ישראל במשך תקופה ארוכה . כעת הגיע העת לחולל שינוי ולהעמיד את נושא עידוד העסקים הקטנים על סדר היום הכלכלי ,מתוך הבנה לחשיבותם כמנוע צמיחה למשק והקטנת פערים חברתיים בו. 52% מבעלי העסקים היצרניים הקטנים מצפים שראשי המפלגות יתייחסו בתקופת הבחירות לקידום ועידוד התעשייה כחלק מהחזון הכלכלי שלהם. מדובר בהיבטים הנוגעים ליזמות תעשייתית, העמקת תהליכי מו"פ וחדשנות , עידוד פניה לשווקים בחו"ל, טיפח תשתית הון אנושי תעשייתית ועוד. 40% מבעלי העסקים ציינו שעל המועמדים להתייחס בתקופת הבחירות בתחום הכלכלי לנושא הכשרה המקצועית והחינוך הטכנולוגי- תעשייתי . המחסור בכוח אדם מקצועי בתעשייה הוא אקוטי לעתיד המדינה , ובעל השלכות רוחב גם בתחום החברתי והביטחוני, ומחייב פיתרון מערכתי. 38% מבעלי העסקים מצפים שראשי המפלגות יתנו ביטוי בהתייחסותם לנושא הכלכלי בבחירות לבעיית הנגישות לאשראי של העסקים הקטנים.

2.3 משתני בחירה של בעלי העסקים היצרניים הקטנים

(א) נטייה לבחור במועמד שיציב את קידום העסקים הקטנים

2.3.1 64% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שיבחרו במועמד שיציב בראש את סדר יומו את קידום העסקים הקטנים.
2.3.2 24% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שאינם יודעים באם יבחרו במועמד שיציב בראש את סדר יומו את קידום העסקים הקטנים.
2.3.3 12% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שלא יבחרו במועמד שיציב בראש את סדר יומו את קידום העסקים הקטנים.

 

נתוני הסקר מלמדים שמרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (64% ) יטו לבחור במועמד שיציב בראש סדר יומו את קידום העסקים הקטנים. בעלי עסקים אלה מודעים לכך שפוליטיקאים העוסקים בנושא הן מזן נדיר, ועוד יותר כאלה המתחייבים להקדיש את מלוא זמנם לחולל שינוי משמעותי בתחום. לכן ראוי בעיניהם לתת הזדמנות למועמד שאכן שם בעדיפות גבוהה את הטיפול בעסקים קטנים כחלק ממשנתו הכלכלית . 36% מבעלי העסקים היצרניים קטנים אינם יוצרים זיקה כלשהי בין בחירתם האישית והעמדת בתחום העסקים קטנים בראש כסדר היום של מועמד פלוני .

(ב) מדדי בחירה חשובים במועמד/ במפלגה

2.3.4 55% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שהעמדות בתחום הכלכלי- חברתי הוא משתנה
גבוה במדד בחירתם במועמד/ במפלגה בבחירות הקרובות.
2.3.5 31% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שהעמדות בתחום הביטחוני הוא משתנה
גבוה במדד בחירתם במועמד/ במפלגה בבחירות הקרובות.
2.3.6 14% מבעלי העסקים שהשיבו לסקר ציינו שהעמדות בתחום דת ומדינה הוא משתנה
גבוה במדד בחירתם במועמד/ במפלגה בבחירות הקרובות.

 


מנתוני הסקר עולה שמרבית בעלי העסקים היצרניים הקטנים (55% ) מייחסים חשיבות גבוהה לעמדות בתחום הכלכלי- חברתי במדד בחירתם במועמד/ במפלגה בבחירות הקרובות. בעלי העסקים הקטנים נמנים ברובם על המעמד הבינוני במשק , ולפיכך גם הם מייחלים לשינוי במדיניות החברתית – כלכלית של הממשלה . מדובר בין השאר בהרחבת מדינת הרווחה, ובצמצום הריכוזיות במשק, בטיפול בפיגור העצום בפיתוח תשתיות אנושיות ופיזיות ובייעול הקצאת ההוצאה הממשלתית והמנגנון הממשלתי. כל אלה יאפשרו למדינה להאיץ את הצמיחה , לעלות רמת החיים של כלל התושבים ולצמצם שיעורי העוני לטווח ארוך . 31% מבעלי העסקים היצרניים הקטנים מייחסים חשיבות גבוהה לעמדות בתחום הביטחוני במדד בחירתם במועמד/ במפלגה בבחירות הקרובות. הם עדיין רואים בגורם הביטחוני איום קיומי ממשי על עתיד המדינה
ולפיכך נותנים משקל גבוה להיבט זה בבחירות הקרובות. רק 14% מבעלי העסקים היצרניים הקטנים מייחסים חשיבות גבוהה לעמדות בתחום דת ומדינה בחירתם במועמד/ במפלגה בבחירות הקרובות .

3. סיכום


סקר זה מספק לראשונה נתונים בנוגע לעמדות בעלי העסקים היצרניים הקטנים ביחס לטיפול וקידום בעסקים קטנים בזירה הפוליטית על רקע הבחירות הקרובות. ממצאי הסקר מבליטים את העובדה שהעסקים הקטנים הם נעדרי כוח פוליטי , ולפיכך ההתייחסות של הממשלה כלפיהם זניחה למדי . זאת חרף משקלם הבולט בתוצר ובתעסוקה במשק. על הפוליטיקאים והמפלגות לאמץ את הגישה הרווחת במרבית הכלכלות המפותחות , בהן מגזר העסקים הקטנים זוכה לכבוד רב , ומהווה מרכיב חשוב בפיתוח המשק המקומי. צעד ראשון לכך הוא בהכרה שעידוד מגזר העסקים הקטנים צריך להיות תנאי יסוד בחשיבה פוליטית.

בבליוגרפיה

1. מי דואג עסקים הקטנים – יובל רבין –אתר האינטרנט M-Y-NET , 1.1.12
2. עסקים קטנים בהיבט המדיניות הציבורית – ברוך שניר, התאחדות המלאכה – ינואר 2005 .

המסמך הוכן ע"י המחלקה הכלכלית בהתאחדות המלאכה והתעשייה

כתבות אחרונות