יחסי עובד מעביד

ההתאחדות חתומה על הסכמים קיבוציים המסדירים וקובעים נורמות של יחסי עובד ומעביד.
מנהלי התחומים במחוזות השונים נותנים ייעוץ, מידע והכוונה בכל הקשור בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במשק.
חברים המעונינים בכך יכולים לפנות למנהל התחומים במחוזות אליהם הם שייכים.

 
מתן יעוץ וייצוג משפטי
עו"ד מוטי עזרן יועצה המשפטי של ההתאחדות מייצג את חברי ההתאחדות בבית דין לעבודה בתביעות עובדים נגד מעסיקים: 03-7959115

כתבות אחרונות