ההתאחדות נאבקת למען הקצאת כספים לעסקים הקטנים בתכנית "נטו תעשייה"

התוכנית לקידום התעשייה מתעכבת סביב הטבת מס של פחת מואץ על השקעות בציוד חדש ■ התעשיינים הקטנים חוששים שתעשיינים גדולים יגרפו את כל ההטבות

מאת אורה קורן| פורסם ב"דה-מרקר"

התכנית לקידום התעשייה שגובשה בוועדה לחיזוק כושר התחרות של התעשייה בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, נתקעה בסעיף הפחת המואץ — כך אמרו מקורבים לתוכנית, שאמורה היתה להיחתם ולהתפרסם לפני ראש השנה, אך נדחתה ברגע האחרון.

הוועדה הבין־משרדית הוקמה על בסיס החלטת ממשלה שהתקבלה בינואר, וחברים בה נציגי התעשיינים הגדולים והקטנים, נציגי בנק ישראל, משרד הכלכלה, רשות החדשנות, רשות ההשקעות, משרד ראש הממשלה, רשות המסים והמועצה לאומית לכלכלה.

לעת עתה הופסקו הדיונים בהשתתפות כלל החברים, ומתקיימת הידברות בין באב"ד לנשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש. ייתכן שבשבוע הבא ייערך דיון מסכם שאליו יוזמנו כל חברי הוועדה.

על פי מקורות המקורבים למגעים, בשלב זה מנסים במשרד האוצר ליישב את חילוקי הדעות בנושא הפחת המואץ בין באב"ד לבין אגף התקציבים. לטענת המקורות, התעשיינים מעוניינים לקבל הכרה בפחת מואץ בהיקף של כמיליארד שקלים על השקעות בציוד חדש ומתקדם, לשיפור הפריון במפעלים. מדובר למעשה בהטבת מס שתוכר כהוצאה על ידי רשויות המס בשנים בודדות, וכך ניתן יהיה לקזז אותה עם ההכנסות החייבות במס באותן שנים.

הדרישה הגיונית מבחינת התעשיינים וכן לאור יעדי הממשלה, מכיוון שהתוכנית נועדה לשפר את הפריון בתעשייה — יעד שניתן להשיגו בשני צעדים עיקריים: רכישת ציוד מתקדם והעסקת עובדים בעלי הכשרה טובה יותר. ואולם באוצר חוששים מוויתור כה גדול על הכנסות ממסים בשנים הקרובות.

כתבות אחרונות